Onafhankelijk, onpartijdig financieel advies.

Debt Advisory


We weten waar financieringsmogelijkheden liggen en hoe we die kunnen structureren om M&A-transacties en strategische groei mogelijk te maken.

Onze diensten op het gebied van Debt Advisory

  • Ontwikkeling van de ideale financieringsstrategie
  • Herkapitalisaties
  • Ophalen van voldoende vreemd vermogen, financiering van overnames of cash-outs, herfinanciering van bestaande faciliteiten of toegang tot complexe, gespecialiseerde schuldpakketten
  • Selectie van mogelijke financieringspartners
  • Beheer van het financieringsproces
  • Onderhandeling met de investeerder tijdens het gehele traject tot aan afronding

De dynamiek en complexiteit van de financiële markten zijn sterk toegenomen. Dit biedt meer mogelijkheden, maar ook meer uitdagingen bij het vinden van geschikte financieringspartners en -instrumenten. Wij bieden onafhankelijk advies, dat niet wordt beïnvloed door samenwerkingsverbanden met banken en helpen bedrijven hun weg te vinden in complexe herfinancieringstrajecten.