Sinds 2015 heeft IMAP 39 transacties afgerond in de sector Vastgoed.

Vastgoed


De vastgoedsector kent altijd cyclische schommelingen, maar op de lange termijn blijft de vraag naar vastgoed groot. De behoefte aan woningen en kantoren, in combinatie met de vele verschillende wetten en regels per land vragen stevige lokale kennis en expertise.

Vastgoedsectoren waarin we actief zijn

  • Vastgoedontwikkeling, verhuur & vastgoedoperaties
  • Vastgoeddienstverlening
  • Residentiële & commerciële REIT's
  • Gespecialiseerde REIT's

Recent transactions

Find Your Advisor

Find Your Vastgoed Advisor