Sinds 2015 heeft IMAP 59 transacties in de sector Materialen, chemicaliën & mijnbouw afgerond.

Materialen, chemicaliën & mijnbouw


De vraag naar materialen en chemicaliën om economische groei mogelijk te maken, blijft een voortdurende uitdaging in een wereld waarin natuurlijke hulpbronnen schaars zijn. Meer geavanceerde en duurzame materialen, verbeterde productiemethoden en de ontwikkeling van handelsbetrekkingen zorgen wereldwijd voor nieuwe kansen voor commerciële groei.

Sectoren in Materialen, chemicaliën & mijnbouw waarin we actief zijn

  • Bosbouwproducten
  • Containers & verpakkingsmiddelen
  • Basischemicaliën
  • Chemische specialiteiten
  • Landbouwchemicaliën
  • Rubber
  • Staal, aluminium, non-ferrometalen
  • Apparatuur & supportdiensten voor mijnbouw
  • Mijnbouw