Sinds 2015 heeft IMAP 129 transacties in de gezondheidszorgsector afgerond.

Gezondheidszorg


De gezondheidszorg is een sector die zeer gevoelig is voor ontwrichtende nieuwe technologie. Doordat de wereldbevolking steeds ouder wordt en meer waarde hecht aan een gezond leven, gaat de ontwikkeling van nieuwe diensten en technieken in hoog tempo. Om succesvol te zijn in deze sector zijn innovatie, technologische verbeteringen, kostenbeheer, management en efficiency van de geleverde zorg van cruciaal belang.

Gezondheidszorg- sectoren waarin we actief zijn

  • Zorghulpmiddelen, apparatuur & materialen, zoals diagnostische hulpmiddelen, scans, protheses, medische software
  • Facilitaire dienstverlening & dienstverleners
  • Geneesmiddelen
  • Contractonderzoek & -productie
  • Biotechnologie