Sinds 2015 heeft IMAP 65 transacties afgerond in de sector dienstverlening.

Financiële dienstverlening


In de nasleep van de financiële crisis hebben de meeste banken zich ontwikkeld en in antwoord op de toegenomen regulering en de lage rentetarieven de schulden op hun balansen afgebouwd. Gevestigde namen blijven niet-presterende bedrijfsonderdelen afstoten en moeten het hoofd bieden aan de concurrentie van de stroom nieuwe fintech- en insurtech-spelers die de markt hebben betreden.

De financiële dienstverlenings- sectoren waarin we actief zijn

  • Lenen & leasen
  • Investeringsbankieren & makelaarsactiviteiten
  • Investeringsfondsen & -exploitanten
  • Financiële marktexploitanten & diensten
  • Vermogensbeheer
  • Verzekeringen

Recent transactions