IMAP heeft in de afgelopen vier jaar 66 transacties afgerond in de sector Energie- & Nutsbedrijven.

Energie- & Nutsbedrijven


De energiesector is complex en kapitaalintensief en kent naast een hoge mate van regulering en subsidiëring een ongelijke beschikbaarheid van natuurlijke hulpbronnen. De behoefte aan efficiëntere, decentrale en hernieuwbare energie wordt gevoed door het toenemende milieubewustzijn en de schaarste aan fossiele brandstoffen.

Sectoren op het gebied van energie & nutsbedrijven waarin we actief zijn

 • Kolen
 • Olie en gas
 • Retail & distributie van benzine
 • Aardgasdistributiebedrijven
 • Overige aardolieproducten voor energietoepassingen
 • Ethanol, biodiesel & overige hernieuwbare brandstoffen
 • Waterstof
 • Biomassa & biogasbrandstoffen
 • Elektriciteitscentrales op aardgas & kolen
 • Hydro-elektrische (traditionele ) opwekking
 • Alternatieve & hernieuwbare energie: wind, aardwarmte, zonne-energie en getijdenenergie
 • Elektriciteitscentrales
 • Elektriciteitsdiensten
 • Waterbedrijven & -voorziening
 • Afvalbeheer