Sinds 2015 heeft IMAP 30 transacties afgerond in de sector Educatie & Opleiding.

Educatie & Opleiding


De zakelijke markt voor bedrijfsopleidingen en levenslang leren is aanzienlijk gegroeid met de komst van een aantal nieuwe aanbieders van aantrekkelijke online trainingsoplossingen die sneller, goedkoper en flexibeler zijn. Deze vraag zal verder blijven groeien naarmate bedrijven zich steeds vaker wenden tot externe bronnen voor professionele ontwikkeling en individuele werknemers die zich willen bijscholen om hun loopbaan een stimulans te geven.

Sectoren voor Educatie & Opleiding waarin we actief zijn

  • Voorschoolse ontwikkeling
  • Basisonderwijs en voortgezet onderwijs (K-12)
  • Hoger onderwijs
  • Bedrijfsopleidingen & professionele ontwikkeling
  • Educatietechnologie & online cursusmateriaal