Distressed M&A

Wanneer de continuiteit van een onderneming in het geding is, zjin  snelheid, waardemaximalisatie en ondernemingszekerheid van groot belang.  Of het nu gaat om een complexe herstructurering,  gedwongen verkoop of doorstart; bijzondere situaties vragen om overzicht en controle.

IMAP is wereldwijd één van de meest ervaren M&A-adviesbureaus voor MKB bedrijven. Met het toegewijde Special Situations Team en een uitstekend track record is IMAP een toonaangevende specialist in distressed M&A en situaties waar de continuïteit van uw onderneming in het geding is.

Wij adviseren zowel getroffen bedrijven en hun aandeelhouders, als bewindvoerders en curatoren met als doel behoud van waarde / minimaliseren van waardeverlies en het realiseren van het voortbestaan van de onderneming.
We werken een optimale transactie uit en dragen zorg voor alle noodzakelijke stappen, daarbij zoveel mogelijk rekening houdend met de belangen van alle stakeholders. Door de intensieve, grensoverschrijdende samenwerking van de wereldwijde IMAP-sectorteams hebben we binnen 48-72 uur toegang tot (inter)nationale investeerders. 

- Complexe aandeelhoudersverhoudingen, uiteenlopende belangen of geen opvolging
- Noodzaak van strategische heroriëntatie als gevolg van (ingrijpende) marktveranderingen
- Focus op core business door verkoop of spin-off van randactiviteiten (carve-outs)
- Dalingen van omzet en resultaat of (acute) kapitaalbehoefte als gevolg van bijzondere omstandigheden
- Herstructureringssituatie of gedwongen verkoop in opdracht van bank
- Verkoop van kroonjuwelen c.q. renderende activiteiten om cash te genereren
- Doorstart gezonde bedrijfsonderdelen na surseance of faillissement

<< Download hier de leaflet >>

More news